Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


 


1. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

 


2. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Usługobiorców) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym adresy i informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis med-market.eu używa „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu med-market.eu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Usługobiorcy. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu med-market.eu przez Usługobiorców.

 


3. Dane osobowe Usługobiorców mogą być również wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub firm (osób) trzecich, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

 


4. Usługobiorcy  przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

 


5. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Usługobiorcy z Serwisu med-market.eu

 


6. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w celu i zakresie określonym w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu med-market.eu

 


7. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców jeżeli jest to:
-niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu,
-niezbędne do ustalenia prawidłowości rozliczeń pomiędzy nim a Usługobiorcą,
-niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę,
- dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 


8. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę, następujących danych osobowych Usługobiorcy jako niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
-nazwisko i imiona,
-numer ewidencyjny NIP, NIP EU
- numer rachunku bankowego,
- adres siedziby firmy, zamieszkania lub pobytu,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby firmy lub zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, numer fax
- adres strony internetowej www

 


9. Ponadto dla realizacji celów wskazanych w pkt. 7 Usługodawca ma prawo oprócz danych wskazanych w pkt. 8 przetwarzać dane dotyczące:
- roku powstania firmy,
- ilości zatrudnianych pracowników,
- płci osoby rejestrującej się,
- opisu działalności gospodarczej(dotyczy firm)

 


10. Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Polityka „cookies”

 

 

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.

 

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   

 2. Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

   

 3. W ramach Serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.

   

 4. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   

 5. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej a nawet uniemożliwić poprawne działanie sklepu internetowego.


 


logo-gif

Nasza oferta
Ilość odwiedzin : 2122639